You are currently viewing 3 ว. ที่ต้องมี ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ

3 ว. ที่ต้องมี ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ

1. วางแผน

ว.แรก คือ “วางแผน” ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไร คุณจะต้องวางแผนเสียก่อน กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการทำสิ่งต่างๆ ว่าความสำเร็จของคุณคืออะไร แล้วเน้นไปที่เป้าหมาย ไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพื่อรักษาพละกำลังในการเดินตามแผนอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้การวางแผนต้องคำนึงถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามกำหนดการที่วางไว้

2. วินัย

ว.ที่สองคือ “วินัย” เมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้อย่างมีวินัย ความมีวินัยนั้นคือการที่เราทำในสิ่งที่ต้องทำ ไม่ว่าเราจะขี้เกียจ เหนื่อยล้า อ่อนแรง สักเพียงใด แต่เราถือว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องทำให้สำเร็จในแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำ สิ่งเล็กๆต่างๆเหล่านี้จะทำให้คุณทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างดี และทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ตามที่วางไว้แน่นอน

3. วิวัฒนาการ

ว.สุดท้าย คือ “วิวัฒนาการ” สิ่งมีชีวิตทุกอย่างล้วนต้องมีการวิวัฒนาการเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เมื่อเรามีการวางแผนและวินัยแล้ว สิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดด สิ่งเหล่านี้คือชุดความคิดในการยกระดับการแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้น ค่าใช้จ่ายน้อยลง ใช้พลังงานน้อยลง หรือใช้เวลาน้อยลง หากมีวิธีหรืออุปกรณ์ใดๆที่สามารถทดแทนสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การผลิต สินค้าบริโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบการจัดการ ที่สามารถลดต้นทุนหรือช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บอกได้เลยว่าหากสามารถคิดค้นสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือวิวัฒนาการของธุรกิจของคุณ ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดดแน่นอน

การจะประสบความสำเร็จของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันไป อยู่ที่การตั้งเป้าหมายและการกำหนดแผนของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ แต่การจะไปถึงความสำเร็จนั้นหากคุณใช้ กฎ ว. นี้ ได้แก่ วางแผน วินัย วิวัฒนาการ รับประกันได้เลยว่าฝั่งฝันแห่งความสำเร็จนั้นคุณไปถึงได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณบทความดีๆจาก W88 พนันออนไลน