3 ว. ที่ต้องมี ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ

1. วางแผน ว.แรก คือ "วางแผน" ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไร คุณจะต้องวางแผนเสียก่อน กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการทำสิ่งต่างๆ ว่าความสำเร็จของคุณคืออะไร แล้วเน้นไปที่เป้าหมาย ไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพื่อรักษาพละกำลังในการเดินตามแผนอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้การวางแผนต้องคำนึงถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามกำหนดการที่วางไว้ 2. วินัย ว.ที่สองคือ "วินัย" เมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้อย่างมีวินัย ความมีวินัยนั้นคือการที่เราทำในสิ่งที่ต้องทำ ไม่ว่าเราจะขี้เกียจ เหนื่อยล้า อ่อนแรง สักเพียงใด แต่เราถือว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องทำให้สำเร็จในแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจ ไม่ใช่สักแต่ว่าทำ สิ่งเล็กๆต่างๆเหล่านี้จะทำให้คุณทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างดี และทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ตามที่วางไว้แน่นอน 3. วิวัฒนาการ ว.สุดท้าย คือ…

Continue Reading3 ว. ที่ต้องมี ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ